ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุณีอุทิศ)
160 หมู่ที่ 1 ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140

E-mail : watsameeschool1@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์  : 086-2975441