โรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. 2475 โดยการนำของพ่อท่านขุนกาฬสุวรรณ ธรรมการ อำเภอระโนด สมัยนั้น และพระครูตุดปุญญมุนีอุทิศ เจ้าอาวาสวัดสามี โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน มีพระภิกษุเป็นผู้สอน โดยไม่ได้รับเงินเดือน

ปัจจุบันมีนางศุภลักษณ์ คงแก้ว ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามี(ปุญญมุนีอุทิศ) โดยมีข้าราชการครู 4 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน  และนักเรียนทั้งหมด  43 คน

ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติงานของนางศุภลักษณ์ คงแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามี(ปุญญมุนีอุทิศ)

ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

    รายงานต่าง ๆ
    ของสถานศึกษา