ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุระกฤต จันทร์ทอง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามี

ช่องทางการติดต่อ เบอร์ติดต่อ 0862975441