ข้อมูลโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ)


ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watsamee
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านสามี
ตำบล : พังยาง
อำเภอ : ระโนด
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90140
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 05/09/2475
อีเมล์ : watsameeschool1@gmail.com
เว็บไซต์ : https://watsameeschool.ac.th
Facebook : โรงเรียนวัดสามี
กลุ่มโรงเรียน : พังยาง ระวะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พังยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ : 120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 12 กม.