ช่องทางติดต่อ

โรงเรียนวัดสามี(ปุญญมุนีอุทิศ) จังหวัดสงขลา

เลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90140

โทรศัพท์ : 0936524718

อีเมล์ : watsameeschool1@gmail.com

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1